Minister zdrowia Adam Niedzielski zainaugurował prace zespołu ds. opracowania procedur związanych z przerwaniem ciąży – przekazał w piątek resort.

Szef MZ powołał zespół w poniedziałek. W jego składzie znaleźli się eksperci m.in. ginekologii, położnictwa, neonatologii, perinatologii i psychiatrii. W piątek odbyło się pierwsze spotkanie gremium.

"Minister Niedzielski zainaugurował prace zespołu ds. opracowania wytycznych odnośnie procedur przerwania ciąży. Na ich podstawie odbędą się szkolenia dla zespołów medycznych" – poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Do zadań zespołu – jak zapisano w zarządzeniu MZ – należy opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży.

Chodzi w szczególności o sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży; o przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej; o sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia; a także o materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Zgodnie z zarządzeniem w składzie zespołu znaleźli się m.in. konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii; konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii; konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii; konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii; kierownik Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Zakładu Szkolenia Biegłych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta i zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

Przewodniczący ma przedłożyć ministrowi zdrowia projekt wytycznych, co ma nastąpić nie później niż do 12 września 2023 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ joz/