Naczelna Izba Aptekarska (NIA) sprzeciwia się różnicowaniu wynagrodzeń konsultantów. Specjaliści od farmacji dostaną nawet 5 tys. zł rocznie mniej niż konsultanci w dziedzinach medycyny – tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich, który został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj mija termin na składanie uwag do nowych regulacji.

Resort zdrowia proponuje nowy podział grup konsultantów, co będzie miało wpływ na różny wzrost wynagrodzeń. Obecny system wyróżnia cztery grupy konsultantów, tj.:

1) krajowych w dziedzinie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, farmacji oraz pielęgniarstwa i położnictwa,

2) krajowych w szczegółowych dziedzinach medycyny oraz innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

3) wojewódzkich w dziedzinie specjalności lekarskich, lekarsko-dentystycznych, a także farmacji oraz pielęgniarstwa i położnictwa,

4) wojewódzkich w dziedzinie określonej w wykazie specjalności lekarskich jako szczegółowa dziedzina medycyny i konsultantów wojewódzkich w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Każdej z grup przypisano maksymalną wysokość rocznego uposażenia. Konsultanci krajowi z pierwszej grupy mogą liczyć na nie więcej niż 15 312 zł rocznie. Konsultanci krajowi z drugiej grupy i wojewódzcy z trzeciej grupy otrzymują rocznie nie więcej niż 7656 zł, natomiast pozostali dostają wynagrodzenie roczne w wysokości nie wyższej niż 3828 zł.

Projekt zakłada wyższe maksymalne roczne stawki wynagrodzenia i nowy podział na grupy konsultantów, tj.:

  • krajowych w dziedzinach priorytetowych medycyny – do 23 tys. zł,
  • krajowych w pozostałych dziedzinach medycyny – do 20 tys. zł,
  • krajowych w dziedzinie farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa – do 17 tys. zł,
  • wojewódzkich w dziedzinach priorytetowych medycyny – do 11,5 tys. zł,
  • wojewódzkich w pozostałych dziedzinach medycyny – do 10 tys. zł,
  • wojewódzkich w dziedzinie farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa – do 8,5 tys. zł.

Jako punkt wyjścia dla określenia nowej wysokości maksymalnego uposażenia dla konsultantów resort przyjął zaokrągloną wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kw. 2022 r. Kwota ta wynosi 6736,60 zł. I tak przykładowo w przypadku konsultanta krajowego w dziedzinach priorytetowych medycyny jest to 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia zaokrąglona w dół do pełnych tysięcy (czyli właśnie nie więcej niż 23 tys. zł), a specjalisty w dziedzinie farmacji 2,5-krotność wynagrodzenia (czyli maksymalnie 17 tys. zł).

– Najwyższe wynagrodzenie resort przyznał konsultantom krajowym i wojewódzkim w dziedzinach priorytetowych w związku z największą ilością obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz podkreślenia przez ministra zdrowia wagi tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu zdrowia – uzasadnia MZ.

Zaproponowany podział zakwestionowała NIA. Z uwagi na to, że konsultanci w dziedzinie farmacji w związku ze zmianą grupy mogliby liczyć na symboliczne podwyżki (1688 zł rocznie), dużo mniejsze niż konsultanci w dziedzinach medycyny (7688 zł lub 4688 zł rocznie w zależności od tego, czy ich dziedzina została zakwalifikowana jako priorytetowa).

„Uważamy, że zróżnicowanie wynagrodzenia konsultantów krajowych, jak i wojewódzkich w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest bezzasadne” – wskazuje w swoim stanowisku NIA. „Ilość obowiązków wynikających z pełnionej funkcji jest taka sama dla każdego z nich, w związku z tym wynagrodzenia powinny być na tym samym poziomie” – dodaje izba.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r. ©℗

1867 tylu konsultantów jest w ochronie zdrowia

3 mln zł tyle wyniesie łączny maksymalny koszt zwiększenia stawek wynagrodzeń konsultantów dla wszystkich województw w 2023 r.