Mamy coraz mniej lekarzy, najmniej w Europie w stosunku do liczby mieszkańców - alarmuje Naczelna Rada Lekarska. Zawód ten wykonuje 164 tysiące osób. Mamy niecałe 86 tysięcy lekarzy specjalistów i 34 tysiące dentystów (6 tysięcy z nich ma specjalizację).

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz podkreślił, że średni wiek specjalisty to prawie 55 lat. Zaznaczył, że część lekarzy pracuje powyżej wieku emerytalnego.
W ostatnich dwóch latach rośnie liczba osób, które chcą pracować w zawodzie za granicą. W ubiegłym roku liczba lekarzy, którzy otrzymali zaświadczenia umożliwiające podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej, wzrosła o 25 procent w stosunku do poprzedniego roku. W tym roku tendencja jest podobna.


Filip Dąbrowski, przewodniczący komisji do spraw młodych lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej mówi, że za mało absolwentów kończy studia i zbyt mało osób może uzyskać specjalizację. Według niego, są bardzo duże braki w kształceniu młodych kadr. Liczba osób kończących studia nie jest w stanie zastąpić odchodzące kadry. Za 10 lat statystyczny lekarz w Polsce będzie na emeryturze. Co roku studia kończy dwa i pół tysiąca lekarzy i 850 dentystów.

Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej - podkreśla, że chorzy będą mieli coraz większe problemy z dostaniem się do specjalisty. "Jeżeli nic się zmieni, nie będzie lekarzy, którzy będą mogli udzielić świadczeń medycznych, niezależnie od tego, ile NFZ zakontraktuje usług i ile na to przeznaczy pieniędzy" - twierdzi wiceprezes NRL.