Innowacje w zakresie rozwiązań cyfrowych oferują nam nowe możliwości w obszarze profilaktyki i lepszej opieki nad pacjentami.

Trudno dziś wyobrazić sobie choćby rozwój i prewencję w chorobach z takich obszarów jak kardiologia czy diabetologia bez wykorzystania nowych technologii, terapii czy innowacyjnych sprzętów monitorujących. Innowacje zmieniają oblicze całego systemu ochrony zdrowia, przynosząc bezwzględne korzyści, mierzone zarówno poprawą bezpieczeństwa pacjenta, jak i poprawą dostępu do świadczeń. Dzięki innowacjom medycznym wkraczamy dziś w nowy wymiar opieki nad pacjentem, obserwując jednocześnie transformację sektora opieki zdrowotnej.

Materiały prasowe