Przyszłość e-zdrowia to sztuczna inteligencja i analiza Big Data. Centrum e-Zdrowia pracuje nad wykorzystaniem obu narzędzi do budowy systemu wsparcia decyzji lekarskich.

W systemie e-zdrowie (P1) chcemy stworzyć moduł, który będzie przetwarzał dane pacjentów ze zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej raportowanych już do P1, ankiet dotyczących trybu życia, które pacjent będzie mógł wypełnić na Internetowym Koncie Pacjenta, oraz różnych aplikacji zdrowotnych i lifestylowych czy zdalnych urządzeń. Po przetworzeniu danych z tych trzech źródeł będziemy mogli podpowiedzieć pacjentowi, jak np. zmodyfikować styl życia oraz wskazać obszary, w których warto skorzystać z badania profilaktycznego. Taki raport otrzyma także lekarz POZ. Dzięki temu zyska on narzędzie pozwalające na bieżąco analizować stan zdrowia swoich pacjentów i już na wczesnym etapie podejmować działania profilaktyczne.

Materiały prasowe