Jako ubezpieczyciele widzimy, jak trudna jest sytuacja zdrowotna polskiego, starzejącego się społeczeństwa. Utrzymanie w zdrowiu Polaków jest kluczowe dla każdego, to jedna z naszych najważniejszych potrzeb, ale też obaw.

Z badania „Mapa ryzyka Polaków” przeprowadzonego przez PIU wynika, że aż 80 proc. respondentów obawia się, że zabraknie im pieniędzy na leczenie poważnej choroby. W zarządzaniu zdrowiem Polakom, ale też pracodawcom, od lat pomagają prywatne ubezpieczenia zdrowotne. PIU już kilka lat temu przedstawiła projekt, którego istotnymi elementami były profilaktyka zdrowotna i utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu.

Pomimo braku jakichkolwiek regulacji pracodawcy obejmują prywatną opieką zdrowotną swoich pracowników, widząc w tym ogromne korzyści. Już ponad 4 mln Polaków korzysta z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, najczęściej jest to w ramach umów z pracodawcami. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są jednym z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych.

Dziś ich integralną częścią staje się profilaktyka. Odsetek osób, które korzystają z badań profilaktycznych w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, stale rośnie. Ubezpieczeni doceniają możliwości korzystania z medycyny stylu życia, porad dietetycznych, kształtowania zdrowych nawyków, konsultacji psychologicznych. Umożliwia im to skuteczne zarządzanie swoim zdrowiem i zmniejszenie obaw z nim związanych.

Materiały prasowe