Mimo że na wizyty kontrolne do dentysty powinno się zgłaszać co pół roku, bezpłatne leczenie zębów powołanym do armii zawodowej należy się tylko raz na rok.

Z tych świadczeń skorzystają także osoby pełniące służbę w Powietrznej Jednostce Operacji Specjalnych, która została uformowana 31 grudnia 2022 r. – wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym. Projekt jest w trakcie uzgodnień.
Zawodowi wojskowi mogą wykonać bezpłatne badanie stomatologiczne, skaling i piaskowanie wraz z fluoryzacją. Lekarze dentyści co roku za darmo mogą oceniać stan ich uzębienia na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz radiogramów zębowych. Żołnierze nie muszą płacić m.in. za znieczulenie. Nieodpłatnie przysługuje im także leczenie endodontyczne (kanałowe), zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, a także leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia.
Szacuje się, że uprawnionych do skorzystania z takich świadczeń stomatologicznych jest ok. 10 tys. osób, w tym żołnierze zawodowi wykonujący obowiązki pilota, załoga okrętów podwodnych Marynarki Wojennej, jednostek wojsk specjalnych i powietrznodesantowych oraz osoby realizujące zadania z użyciem sprzętu nurkowego.
Przedstawiciele MON podkreślają, że zepsute zęby obniżają możliwości obronne polskiej armii. „Stan zdrowia, w tym stan uzębienia żołnierzy, bezpośrednio determinuje gotowość i zdolność Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań statutowych, jakimi są obrona nienaruszalności granic terytorium RP oraz realizacja zobowiązań sojuszniczych NATO i UE” – napisano w ocenie skutków regulacji projektu. Resort wyjaśnia, że absencja chorobowa wynikająca z późnego wdrożenia procesu leczenia stomatologicznego obniża zdolność bojową, natomiast utrzymanie właściwego stanu zdrowotnego zasobów osobowych Sił Zbrojnych RP w tym zakresie wpływa bezpośrednio na zwiększenie zdolności obronnych państwa oraz efektywności i gotowości wojsk do działania.
Podobne rozwiązania do tych opisanych w projekcie obowiązują także w większości krajów będących członkami NATO.
Polska ma przeznaczyć na opiekę stomatologiczną żołnierzy ok. 3 mln zł rocznie. Taką kwotę na ten cel w 2023 r. ma wydać resort obrony narodowej. Reszta kosztów będzie pokryta przez NFZ w ramach dostępu do świadczeń gwarnotwanych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie uzgodnień między resortowych