750 mln zł przeznaczono na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), w tym współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych SOR. W piątek ogłoszono konkurs na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego. Wnioski można składać do końca marca br. Maksymalna dotacja dla jednego projektu to 15 mln zł.

O dofinansowanie z Funduszu Medycznego mogą ubiegać się placówki, w których działają SOR-y i które zawarły z NFZ umowę na udzielanie świadczeń na tych oddziałach przed 31 grudnia 2021 r.
– Nawet 30 proc. SOR-ów może skorzystać z dofinansowania. Konkurs obejmie też pracownie diagnostyczne. Ma to ogromne znaczenie, bo szybsze rozpoznanie to szybsze leczenie – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP (Fundusz Medyczny jest bowiem inicjatywą prezydenta).
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, a szczegółowe informacje na temat tego, co powinno się w nich znaleźć, znajdują się na stronie resortu zdrowia.
Inwestycje infrastrukturalne to jeden z obszarów, który jest dotowany z Funduszu Medycznego, obok np. sprzętu, technologii cyfrowych, a także (czy może przede wszystkim) technologii lekowych (to z tych pieniędzy finansowany jest np. bardzo drogi lek na SMA). Z pieniędzy funduszu finansowane jest także bezlimitowe leczenie dzieci.
Obecnie na terenie całego kraju funkcjonują 243 szpitalne oddziały ratunkowe. Jak informował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w niedawnej odpowiedzi na interpelację poselską, na jeden SOR przypada średnio ponad 157 tys. mieszkańców. W poszczególnych województwach liczby te wahają się od ok. 120 tys. do ok. 180 tys. Znacznie powyżej średniej jest woj. śląskie, gdzie na jeden SOR przypada ponad 319 tys. potencjalnych pacjentów (co jest często podnoszone, gdy w tym regionie dochodzi do niepożądanych zdarzeń lub nieprawidłowości na tych oddziałach). Najmniejsze obłożenie SOR-ów występuje na Podlasiu, gdzie jest to niespełna 90 tys. mieszkańców na jeden oddział. ©℗