Ponad 185 zł brutto za godzinę – tyle w III kw. br. oferowano lekarzom. Najwięcej można zarobić w poradniach specjalistycznych – ponad 202 zł. Pod względem regionalnym najlepiej są opłacani lekarze z województwa dolnośląskiego – ponad 209 zł za godzinę, a najniżej są wynagradzani w województwie świętokrzyskim – 125 zł.

Raport na temat lekarskich płac opublikował Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Region Mazowiecki (OZZL), a przygotowali go założyciele grupy „Lekarze-oferty pracy” (LOP), na podstawie zamieszczanych w niej propozycji. Przeanalizowano 415 ofert z okresu kwiecień–czerwiec 2022 r. oraz 461 z okresu lipiec–wrzesień 2022 r.
Jak podkreśla Joachim Budny, przewodniczący zarządu Regionu Mazowieckiego OZZL, nie stanowi on zestawienia wynagrodzeń, a pokazuje propozycje będące na stole. – Podane stawki to dla lekarza konkretny argument podczas negocjacji w trakcie rozmowy o pracę lub renegocjację z obecnym pracodawcą – wskazuje.
Jak się okazuje, średnia oferta pracy dla lekarzy (dla wszystkich województw) nieznacznie wzrosła – w I kw. br. wynosiła 168,11 zł brutto za godzinę, w II kw. – 181,95 zł, a w III kw. – 185,17 zł.
– Zważywszy na inflację, która w styczniu 2022 r. wynosiła 9,4 proc., a we wrześniu przekroczyła 17 proc., realna wartość nabywcza oferowanego wynagrodzenia jest nawet niższa – zastrzegają autorzy opracowania.
Najwyższe stawki oferowała ambulatoryjna opieka specjalistyczna (242,39 zł za godzinę), najniższe – szpitale (140,12 zł). Podczas gdy w poprzednich kwartałach najlepiej płacono specjalistom z zakresu urologii, w III kw. na prowadzenie wyszła endokrynologia. Choć akurat pod tym względem można zaobserwować dużą dynamikę w poszczególnych kwartałach oraz spore różnice w stawkach. Przykładowo w II kw. rekordową sumą było 500 zł za godzinę dla chirurga, a najwięcej ofert było dla lekarzy rodzinnych (49).
Najlepiej można zarobić w największych miastach. Lepsze oferty są w województwach zachodnich, choć najwięcej ofert jest na Mazowszu – 202; duże zapotrzebowanie na lekarzy jest również w Wielkopolsce (130), na Dolnym Śląsku (122) i w Małopolsce (117). Coraz częściej pojawiają się oferty procentowe (procent dla lekarza od ceny wizyty), co świadczy o zmieniającym się modelu wynagradzania.
– Rynek pracy lekarzy ulega znaczącej transformacji i choć zarysowuje się już pewien trend, nie można nazywać go na razie ani stabilnym, ani przewidywalnym. Często oferowane ceny są wypadkową podaży i braku popytu w danym miejscu, ale nie opisem rynku – komentuje Anna Gołębicka, ekonomistka, współpracująca z OZZL. Jej zdaniem widać również, że na rynek wchodzi nowe pokolenie, które będzie częściej zmieniać pracę, a warunki płacowe nie będą jedynymi determinantami wyboru. ©℗