W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano w piątek komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023.

GIS co roku ustala kalendarz szczepień, uzależniając jego kształt od sytuacji epidemiologicznej kraju, uwarunkowanej m.in. sytuacją w krajach sąsiednich.

W programie zamieszczane są m.in. informacje na temat szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży, szczepień obowiązkowych osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi, szczepień zalecanych, a także ogólnych zasad przeprowadzania i organizacji szczepień.

W Polsce szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są według określonego kalendarza. Obowiązkowe szczepienia są m.in. przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.