Pacjent może odmówić konsultacji u specjalisty, którego proponuje mu lekarz pierwszego kontaktu – wynika z odpowiedzi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce skierowało do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia list z pytaniami dotyczącymi II etapu reformy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli wprowadzenia opieki koordynowanej (możliwość prowadzenia przez lekarzy rodzinnych pacjentów cierpiących na część chorób przewlekłych weszła w życie 1 października br.). Organizacja pytała m.in., czy lekarze rezydenci z zakresu medycyny rodzinnej (również ci, którzy rozpoczynają dopiero szkolenie specjalizacyjne) są uprawnieni do obejmowania pacjentów opieką koordynowaną, a także – jakie wymogi kwalifikacyjne są stawiane rezydentom z zakresu kardiologii, diabetologii, endokrynologii czy pulmonologii, którzy będą konsultować pacjentów w ramach POZ.
NFZ odpowiedział, że jest to personel medyczny wskazany w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (z 15 września 2022 r.; Dz.U. poz. 1965). W odniesieniu do lekarzy POZ rozporządzenie odsyła do przepisów, które wskazują, że chodzi o osoby mające specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywające specjalizację z tego zakresu. Podobnie w przypadku innych specjalistów – mowa o lekarzu ze specjalizacją I lub II stopnia, w trakcie specjalizacji, a także lekarzu ze specjalizacją II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych z pięcioletnią praktyką na oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z zakresem świadczenia opieki koordynowanej.
Zarząd KLR prosił również o podanie podstawy prawnej, dzięki której lekarz POZ może wskazać pacjentowi konkretnego specjalistę do konsultacji, a także pytał, czy pacjent będący pod opieką lekarza rodzinnego, który będzie realizował opiekę koordynowaną, ma prawo odmówić skorzystania z niej.
W zakresie podstawy prawnej NFZ również odesłał do wspomnianego rozporządzenia. Podkreślił również, że lekarz rodzinny proponuje pacjentowi (w ramach indywidualnego planu opieki medycznej) możliwość konsultacji u danego specjalisty, co oznacza nie przymus, a dobrowolność skorzystania z takiej porady. Z tego względu pacjent może odmówić.
Z kolei zapytany o to, w jaki sposób w ramach świadczeń gwarantowanych w POZ należy potwierdzić lub wykluczyć chorobę przewlekłą kwalifikującą pacjenta do opieki koordynowanej, fundusz odpowiedział, że lekarz POZ, realizując zadania w ramach opieki koordynowanej, nie zostaje pozbawiony swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, jakie nabył w toku kształcenia oraz pracy zawodowej. „W związku z powyższym lekarz wykonuje zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością” – czytamy w odpowiedzi. ©℗