Centralny Szpital Kliniczny MSWiA zostanie instytutem badawczym, który ma zarówno leczyć, jak i prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe oraz działać w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (zwłaszcza dbając o zdrowie funkcjonariuszy służb mundurowych). Tak zakłada projekt ustawy o Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na wczorajszym posiedzeniu przyjął go rząd.

Jak przekonują autorzy projektu, utworzenie takiej jednostki jest konieczne, bowiem zarówno obszar medycyny pracy dotyczący funkcjonariuszy (m.in. policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Ochrony Państwa), ale również medycyny interwencyjnej związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa osobom na najwyższych stanowiskach w państwie oraz podczas najważniejszych wydarzeń państwowych, nie były dotąd wystarczająco rozwijane.
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA ma więc rozwijać zdolności służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. poprzez określanie standardów postępowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również zajmować się m.in. wysokospecjalistycznym kształceniem kadr medycznych (z uwzględnieniem innowacyjnych narzędzi i metod) czy prowadzeniem badań naukowych, np. z zakresu informatyzacji czy nowych technologii medycznych, przewidzianych zarówno dla potrzeb służb, jak i cywilnych.
Dzięki przeprowadzeniu przekształcenia w drodze ustawy całość praw i obowiązków Centralnego Szpitala Klinicznego przejdzie na rzecz PIM. Tak samo jako pracownicy dotychczas funkcjonującej placówki. Zdaniem autorów projektowanej regulacji ma to zapobiec problemom z zapewnieniem kadr i przyczynić się do zagwarantowania pacjentom ciągłości udzielania świadczeń. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd