Resort zdrowia planuje ponownie przedłużyć pilotaż „Profilaktyka 40 plus” do 31 grudnia 2023 r. – wynika z projektu przepisów przekazanych właśnie do konsultacji społecznych. To już trzecie przedłużenie programu – pierwotnie miał trwać do końca grudnia 2021 r.. Termin ten przedłużono najpierw do 30 czerwca 2022 r., a potem do 31 grudnia 2022 r.

Przypomnijmy, że pilotaż rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i obejmuje wszystkich pacjentów, którzy ukończyli 40. rok życia. W jego ramach mogą oni wykonać m.in. badania krwi (morfologię, cholesterol, glukozę), badanie ogólne moczu, badanie na krew utajoną w kale, a w przypadku mężczyzn – antygen swoisty dla stercza (PSA). Podstawą wzięcia udziału w programie jest wypełnienie ankiety zdrowotnej w Internetowym Koncie Pacjenta, na specjalnej infolinii lub bezpośrednio w placówce medycznej.
Resort zdrowia – jak wyjaśnia – przedłuża program, bo chce, by skorzystało z niego jak najwięcej uprawnionych – zwłaszcza w kontekście zachorowań na COVID-19. W uzasadnieniu czytamy, że stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii spowodowany przez liczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz związana z nimi zmiana stylu życia (m.in. praca zdalna, lockdowny) wpłynęły na ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu. Te czynniki znacznie zwiększyły ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne.
– Mając na uwadze konsekwencje, które pociąga za sobą obecna sytuacja epidemiczna, zasadne jest wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego, który pozwoli na powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych – argumentuje resort zdrowia.
Przepisy mają wejść w życie siedem dni od daty ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych