Przypomnijmy, że pilotaż rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i obejmuje wszystkich pacjentów, którzy ukończyli 40. rok życia. W jego ramach mogą oni wykonać m.in. badania krwi (morfologię, cholesterol, glukozę), badanie ogólne moczu, badanie na krew utajoną w kale, a w przypadku mężczyzn – antygen swoisty dla stercza (PSA). Podstawą wzięcia udziału w programie jest wypełnienie ankiety zdrowotnej w Internetowym Koncie Pacjenta, na specjalnej infolinii lub bezpośrednio w placówce medycznej.
Resort zdrowia – jak wyjaśnia – przedłuża program, bo chce, by skorzystało z niego jak najwięcej uprawnionych – zwłaszcza w kontekście zachorowań na COVID-19. W uzasadnieniu czytamy, że stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii spowodowany przez liczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz związana z nimi zmiana stylu życia (m.in. praca zdalna, lockdowny) wpłynęły na ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu. Te czynniki znacznie zwiększyły ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby cywilizacyjne, takie jak choroby układu krążenia czy choroby metaboliczne.