Mabion i Novavax przedłużyły (do końca 2026 r. z końca 2025 r.) i rozszerzyły zakres umowy na produkcję antygenu białkowego do szczepionki przeciw COVID-19, podał Mabion. Spółki będą rozszerzać współpracę o produkcję antygenu z uwzględnieniem wariantu Omikron.

"Mabion zawarł z firmą Novavax aneksy do realizowanej umowy o wartości 372 mln USD na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid na COVID-19, które przedłużają czas trwania umowy do końca 2026 roku. W zawartych aneksach określone zostały także nowe warunki współpracy, zgodnie z którymi obok płatności za produkcję przez Mabion kolejnych serii antygenu (do szczepionki na COVID-19 wariant Omikron), zagwarantowane zostały również płatności z tytułu rezerwacji mocy produkcyjnych zakładu Mabionu. Mabion i Novavax planują rozszerzenie wytwarzania antygenu także o wariant Omikron oraz o kolejne zlecone prace kontraktowe" - czytamy w komunikacie.

Nowa formuła wynagrodzenia umacnia stabilność finansową Mabionu co najmniej do II kw. 2024 r., gwarantując comiesięczne płatności indeksowane wskaźnikiem inflacji, podkreślono.

"Wskutek zawarcia aneksu, w oparciu o ustalony przez strony harmonogram, spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie za wytworzone serie produktu (ang. 'per batch') albo wynagrodzenie za gotowość do wytwarzania Produktu ('manufacturing slot fee') w oparciu o zagwarantowane na rzecz Novavax moce produkcyjne ('manufacturing slot')" - czytamy dalej.

Począwszy od stycznia 2023 r. ustalona cena jednostkowa za serię oraz za "manufacturing slot" będzie podlegać rok-rocznej indeksacji do końca trwania umowy, podano także.

Zgodnie z treścią harmonogramu, aktualnego w dacie podpisania aneksów, zakłada się, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r. Mabion powinien zrealizować powyżej 15% łącznej wartości umowy. W okresie od początku 2024 r. do końca 2025 r. spółka powinna zrealizować około 55% umowy, a w roku 2026 spółka powinna zrealizować około 30% łącznej wartości umowy (powyższe nie uwzględnia indeksacji warunków umowy o współczynnik inflacji).

"W ramach aneksu Novavax zobowiązał się również do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego zlecenia spółce wykorzystania 'manufacturing slot' do wytworzenia uzgodnionych przez strony serii antygenu szczepionki na COVID-19 wariant Omikron, w tym do transferu technologii. W tym celu strony podejmą właściwe działania mające na celu zawarcie kolejnego aneksu do specyfikacji warunków zlecenia nr 1, obejmującego szczegółowy zakres zasad wytwarzania produktu Omikron. Obecny potencjał produkcyjny spółki pozwala na przystąpienie do realizacji wytwarzania produktu Omikron" - napisano też w komunikacie.

"Przyjęta w aneksach z Novavax formuła płatności zarówno za wyprodukowane serie, ale także za gotowość naszego zakładu do produkcji antygenu oraz przyjęty harmonogram produkcyjny na kolejne lata jest bardzo ważny dla przewidywalności przepływów operacyjnych i stabilizacji pozycji finansowej Mabionu. Jest to też kluczowy argument w rozmowach z naszymi partnerami finansowymi" - skomentował członek zarządu ds. finansowych Mabion Grzegorz Grabowicz, cytowany w komunikacie.

Od początku współpracy Mabion otrzymał w sumie blisko 32 mln USD od Novavax z tytułu płatności za wyprodukowane dotychczas serie antygenu, z tytułu nakładów na doposażenie zakładu, z tytułu dodatkowych zleceń oraz z przedpłat związanych z finansowaniem nabywanych surowców, podano też w informacji.

W październiku 2021 r. Mabion zawarł z Novavax umowę i specyfikację, na mocy których będzie wytwarzać na skalę komercyjną w standardzie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania - Good Manufacturing Practice) na rzecz Novavax antygen kandydata na szczepionkę na COVID-19 pod nazwą NVX-CoV2373. Wartość umowy to 1,46 mld zł.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)