Podniesienie progu finansowania procedury ratunkowego dostępu do leków (z obecnych 3 proc. do 4 proc.) to jedna ze zmian, która ma się znaleźć w procedowanej nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym.

Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na interpelacje poselskie, w których dość często pojawiają się pytania o funkcjonowanie Funduszu Medycznego.
Prace nad projektem nowelizacji tych przepisów prowadzone są w Kancelarii Prezydenta RP, która przygotowała również pierwotny projekt ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1875) obowiązującej od listopada 2020 r. Jak tłumaczył wiceminister Miłkowski, obecnie procedowane zmiany były częściowo opiniowane na przełomie lat 2021/2022 jako element projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ostatecznie jednak przepisy dotyczące Funduszu Medycznego zostały z niego wyłączone. Zadeklarował jednak, że resort współpracuje w tym zakresie z Kancelarią Prezydenta.
Maciej Miłkowski poinformował, że w ramach tych prac postuluje się m.in. podniesienie progu finansowania leczenia w ramach procedury RDTL (ratunkowego dostępu do technologii lekowych) z obecnych 3 proc. sumy kwot przeznaczanych na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowane w ramach programów lekowych oraz leki stosowane w chemioterapii do 4 proc. – To pozwoli na znaczne zwiększenie nakładów na finansowanie leczenia w ramach procedury RDTL w ujęciu rok do roku – zapewnił.
Przypomnijmy, ustawa o Funduszu Medycznym reguluje wspomnianą procedurę (mogą się o nią ubiegać pacjenci, którym nie pomogły dostępne i refundowane opcje terapeutyczne, obwarowana jest jednak wieloma warunkami), finansowane są z niego również technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) oraz technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej (TLK). W tej pierwszej grupie jest m.in. refundowany od września br. lek zolgensma – terapia genowa stosowana u dzieci z SMA (rdzeniowym zanikiem mięśni).
Zgodnie z ustawą na finasowanie leków zaliczanych do TLI i TLK fundusz przeznacza kwoty nie większe niż 5 proc. wartości całkowitego budżetu na refundację określonego w planie NFZ na ten rok.
Poza tym fundusz ma finansować inwestycje szpitalne (modernizacje, rozbudowy, wyposażanie itp.), dokładać się do profilaktyki i pokrywać koszty leczenia za granicą. Jednym z ważniejszych zadań jest też finasowanie świadczeń dla dzieci, dzięki czemu mogą one być udzielane bez limitu.