Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na interpelacje poselskie, w których dość często pojawiają się pytania o funkcjonowanie Funduszu Medycznego.
Prace nad projektem nowelizacji tych przepisów prowadzone są w Kancelarii Prezydenta RP, która przygotowała również pierwotny projekt ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1875) obowiązującej od listopada 2020 r. Jak tłumaczył wiceminister Miłkowski, obecnie procedowane zmiany były częściowo opiniowane na przełomie lat 2021/2022 jako element projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ostatecznie jednak przepisy dotyczące Funduszu Medycznego zostały z niego wyłączone. Zadeklarował jednak, że resort współpracuje w tym zakresie z Kancelarią Prezydenta.