Lekarze rodzinni leczą wielu nieubezpieczonych pacjentów - tak wynika z ich rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Twierdzą, że w wielu przypadkach system eWUŚ nie potwierdza ubezpieczenia chorego. Prawdopodobnie szykuje się kolejny spór tych lekarzy z resortem zdrowia.

Bożena Janicka - prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia -podkreśla, że tzw. czerwone światło, świadczące o braku ubezpieczenia, często świeci się niezasadnie. Zaznacza, że lekarze podczas negocjacji zgodzili się na weryfikację pacjentów, ale chodziło o te osoby, które wyjechały za granicę. Tymczasem system wykazuje często brak ubezpieczenia u emerytów czy studentów.

Doktor Jacek Łuczak z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że lekarze nie powinni zajmować się wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia chorych. Według niego, NFZ prowadzi grę, aby nie zapłacić za część usług, wykorzystując niedopracowanie sytemu eWUŚ.

Bardzo często brak potwierdzenia ubezpieczenia u osób młodych. Podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej wykreśla ich z wcześniej zgłoszonego ubezpieczenia, na przykład złożonego przez rodzica.

Reklama