Według prawników zwiększyła się aktywność organów ścigania, gdy chodzi o rozliczanie aktywistek z działalności na rzecz prawa do aborcji. Policja ma też intensywniej walczyć z handlem lekami o działaniu poronnym, które zyskują na popularności.

Równocześnie, jak wynika z sondy DGP, 23 prokuratury okręgowe zajmowały się niemal setką postępowań tego rodzaju. Z danych Prokuratury Krajowej wynika zaś, że do sądów w latach 2019-2021 r. skierowano odpowiednio 21, 25 i 29 spraw o czyny z art. 152 kodeksu karnego. To artykuł mówiący o tym, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (par. 1). Tej samej karze podlega ten, kto udziela pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub do tego nakłania (par. 2). Paragraf 3 dotyczy sytuacji, gdy płód jest zdolny do życia poza organizmem matki.