Z danych NFZ wynika, że do aparatów słuchowych dla dorosłych pacjenci w 2021 r. dopłacili w sumie 502 mln zł, a do dziecięcych 22 mln zł. Rok wcześniej były to odpowiednio 374,5 mln i 20 mln zł.
– Ten wzrost wynika głównie z tego, że w pandemicznym 2020 r. liczba pacjentów kupujących aparaty słuchowe spadła – mówi Leszek Wierzowiecki, prezes zarządu Sonova Polska. Przełożyło się to na liczbę sprzedanych urządzeń. W 2020 r. wyniosła ok. 158 tys., podczas gdy w 2021 r. skoczyła już do 196 tys.