Senat przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz z poprawką zakładającą m.in. podwyższenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników o 0,25. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęte przez Senat poprawki w przypadku każdej z grup pracowników medyczny podwyższają współczynnik wzrostu wynagrodzeń o 0,25 (np. w przypadku lekarzy jest to wzrost z 1,45 do 1,7). Senat wprowadził też poprawkę, zakładającą doprecyzowanie, że "stażysta" i "rezydent" to lekarz i lekarz dentysta odbywający staż czy szkolenie specjalizacyjne.

Nowelizacja przenosi do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarki i położne pracujące na stanowiskach, na których wymagane jest średnie wykształcenie. Pielęgniarki i położne z największym doświadczeniem zawodowym zostaną w ten sposób zrównane - pod względem współczynnika pracy - z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Nowela podnosi też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych i około medycznych, dzięki czemu wzrosną najniższe wynagrodzenia zasadnicze. Wprowadza też nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy.

W wersji przyjętej przez Sejm planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego miały wynieść dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2 009 zł (wzrost z 6 201 zł do 8 210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1 441 zł (z 6 769 zł do 8 210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem miało wzrosnąć o 1 097 zł (z 3 772 zł do 4 870 zł), ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem o 1 550 zł (z 3 772 zł do 5 323 zł).

(ISBnews)