Ministerstwo Zdrowia skierowało we wtorek do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego pilotażu pomocy dla osób z doświadczeniem traumy i ich bliskich.

Chodzi o projekt w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin.

Program pilotażowy, jak uzasadnia resort, stanowi odpowiedź na potrzebę związaną z udzielaniem pomocy osobom odczuwające psychologiczne konsekwencje trudnych doświadczeniach, takich jak: uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym lub doświadczenie skutków kataklizmów.

Szczególne wyzwanie w obszarze ochrony zdrowia psychicznego stanowi – jak stwierdzono - pojawienie się na terytorium Polski obywateli Ukrainy, którzy doświadczyli uczestnictwa w działaniach wojennych lub uchodźctwa w związku z konfliktem zbrojnym na terenie swojego kraju.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie publiczny system opieki zdrowotnej nie posiada ośrodków dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Aby umożliwić przetestowanie sposobu organizacji opieki dla tej grupy pacjentów niezbędne jest więc przeprowadzenie programu pilotażowego.

Okres realizacji programu pilotażowego zakreślono od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na zakończenie roku trwania programu pilotażowego będzie przygotowywana szczegółowa ewaluacja umożliwiająca ocenę zaproponowanych rozwiązań. Coroczna ewaluacja ma na celu umożliwienie wprowadzania ewentualnych modyfikacji w trakcie trwania programu pilotażowego.

Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl