Ustawa o jakości i o bezpieczeństwie pacjenta wprowadza bardzo oczekiwane rozwiązanie w zakresie systemu "No fault", który umożliwi pacjentowi dochodzenie roszczeń w szybki, niesformalizowany, prosty i przyjazny sposób – powiedział w piątek rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

"Gdyby doszło do zdarzenia niepożądanego, umożliwi pacjentowi faktyczne uzyskanie należnego zadośćuczynienia bez konieczności długotrwałego procesu sądowego" – mówił rzecznik.

"Rozwiązania zaproponowane w tej ustawie już w praktyce w naszym systemie ochrony zdrowia funkcjonują i mogę powiedzieć, że funkcjonują bardzo dobrze. Zostały wprowadzone rozwiązania w zakresie Funduszu Kompensacyjnego szczepień ochronnych i te rozwiązania się sprawdzają" – wskazał.

Chmielowiec poinformował, że do RPP wpłynęło ponad 800 wniosków. "Żaden z tych wniosków nie jest opóźniony, wszystkie decyzje procedowane są w terminie. Zapadły już pierwsze pozytywne decyzje, tych decyzji jest kilkadziesiąt, dokonywane są pierwsze wypłaty środków" – powiedział.

"Rozwiązania administracyjne to właściwy kierunek do tego, żeby rekompensować doznanie szkód. System "No fault" jest zawarty w ustawie o jakości i o bezpieczeństwie pacjenta" – mówił.

"Jestem przekonany, że ta ustawa, jest to jedna z najważniejszych ustaw w systemie ochrony zdrowia, wprowadzi nową jakość z korzyścią dla pacjentów" – podsumował.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zaznaczył, że ustawa o jakości przewiduje "nową, fundamentalną rolę NFZ".

"NFZ już nie jest tylko płatnikiem narodowym, ale jest także uczestnikiem organizacji systemu ochrony zdrowia. Mamy ogromne dane, które pozwolą nam dowartościowywać tych realizatorów świadczeń, którzy po pierwsze realizują dobrze te świadczenia i gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo pacjentów" – zastrzegł.

Podkreślił, że "NFZ dowartościowuje tych realizatorów, którzy są lepsi od innych i gwarantują nie tylko minimalne zabezpieczenie bezpieczeństwa, ale także gwarantują coś więcej".

"To jest obszar onkologii, endoprotezoplastyki, to są różnego rodzaju działania związane z kardiologią. Dzięki tej ustawie, która przed nami, która wierzę, że zmierza ku końcowi, będziemy mogli zaproponować lepsze finansowanie tym realizatorom świadczeń, którzy te środki będą przeznaczali na poprawę jakości udzielanych świadczeń, a w konsekwencji na bezpieczeństwo pacjentów" – mówił szef NFZ.

Autorzy: Katarzyna Herbut, Iwona Żurek, Piotr Mirowicz

kh/ iżu/ pm/ joz/