Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia deklarują udzielanie świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy i dopytują, czy osoby te są uprawnione do pomocy w pełnym zakresie, m.in. mogą otrzymywać recepty na refundowane leki.

PPOZ podnosi w opublikowanej we wtorek informacji, że z zapowiedzi NFZ wynika, iż prawo do świadczeń dotyczyć ma obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

"Prosimy o potwierdzenie, czy prawo to obejmować będzie również dostęp do refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przyznany z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, i czy w związku z tym już obecnie recepty refundowane mogą być uchodźcom z Ukrainy na te produkty wystawiane" – zwróciła się w piśmie do prezesa NFZ Filipa Nowaka prezes PPOZ Bożena Janicka.

Zwróciła w nim uwagę, że w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy.

"Prosimy więc o potwierdzenie, że zamiarem władz jest uproszczenie statusu uchodźców z Ukrainy także w tym zakresie" – wskazał Janicka.

W piśmie do Prezesa NFZ Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się o pilne wprowadzenie w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia stosownych rozwiązań, by nie było wątpliwości, że sąsiedzi z Ukrainy, którzy znaleźli się w potrzebie, są uprawnieni w pełnym zakresie do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym do uzyskania recept na refundowane produkty lecznicze.

"Ze względu na obecną sytuację i pojawiających się pierwszych pacjentów z Ukrainy prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej" – zaapelowała Janicka.

NFZ informował w ostatnich dniach, że obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Fundusz zapowiedział, że rozliczy świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy.

NFZ podawało, że dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy – jak wskazywał Fundusz - obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Do czasu nadania depeszy we wtorek PAP nie uzyskała komentarza NFZ. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl