Trwają prace nad rozporządzeniem, które umożliwi przejście do kolejnego etapu reformy psychiatrii dziecięcej. Przypomnijmy, że chodzi o uruchomienie ośrodków drugiego poziomu referencyjnego - cały system ma tworzyć bowiem trzypoziomową sieć współpracujących ze sobą placówek. Na razie powstał pierwszy poziom, ten najbardziej podstawowy i w zamyśle najliczniejszy. Wciąż czekamy na drugi. Jak pan myśli, kiedy powstanie?
Trudno mi to określić, bo nie ja jestem decydentem. Wydaje mi się, że pierwszy kwartał przyszłego roku byłby realnym terminem na ogłoszenie konkursów.