Projekt opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją, że został skierowany do Komisji Prawniczej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Resort zdrowia informuje, że celem projektowanej zmiany jest modyfikacja kryterium wieku osób uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19. "Obecnie szczepieniami mogły być objęte osoby, które ukończyły 12. rok życia, po zmianie będą to osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 5. rok życia" - wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Reklama

Zmiana porządkuje stan prawny związany z nadaniem uprawnień kolejnym grupom osób (urodzonym w latach 2010-2016) do szczepienia przeciwko COVID-19.

Zaznaczono, że na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia zdecydował, że szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane w Narodowym Programie Szczepień, preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony przez Komisję Europejską do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat.

Wyjaśniono, że proponowana zmiana jest "skorelowana z nowelizacją § 27 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.)". (PAP)

Autor: Magdalena Gronek