Reklama
Wszystko w imię jakości. Przypomnijmy, że postulat ankietowania pacjentów pojawił się w projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który obecnie jest na etapie konsultacji społecznych. Jednak w jego przypadku zabrakło konkretów, m.in. tego, jakich zakresów miałaby dotyczyć ankieta, kto miałby ją przeprowadzać i w jaki sposób.
Znalazły się one natomiast we właśnie opublikowanym przez NFZ komunikacie. Ankieta ma być anonimowa i dobrowolna. Jest to pilotaż, dlatego nie będzie obejmować wszystkich, a tylko niektórych z hospitalizowanych ostatnio pacjentów. – Tym cenniejsze są dla nas opinie tych, którzy wyrażą zgodę na badanie ankietowe. W codziennym pośpiechu bardzo trudno, zwłaszcza w trakcie walki o swoje zdrowie, znaleźć czas na krótką rozmowę. Liczymy jednak, że dla wspólnego dobra pacjentom uda się wygospodarować kilka minut, by odpowiedzieć na pytania ankietera – czytamy w komunikacie.
Fundusz zastrzega, że dzwoniący będą znali wyłącznie numer telefonu, płeć pacjenta, dane o placówce, w której się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć prowadzonego przez dany podmiot. Wszystko po to, by osoba odpowiadająca na pytania wiedziała, które świadczenie ocenia. Jednocześnie NFZ podkreśla, że ankieterzy nie będą wiedzieć, jak pacjent się nazywa i z jakiej usługi korzystał. Apeluje również, by pacjenci nie podawali tych informacji w trakcie badania. Sami dzwoniący również nie będą o nie prosić.
NFZ jasno określił także sposób przeprowadzenia badania: ma się ono ograniczyć do dziewięciu pytań, każde z nich pacjent oceni w skali od 1 do 10. Ankieter może zapytać o ocenę zaangażowania zespołu medycznego w uśmierzaniu bólu, stopnia zrozumiałości komunikacji, w tym informacji o ryzyku związanym z lekami, włączenia pacjenta w decyzję o leczeniu czy poziomu wsparcia emocjonalnego otrzymanego od zespołu medycznego. Ponadto pacjent wyrazi swoją opinię na temat jakości wyżywienia, czystości bezpośredniego otoczenia czy poziomu ciszy w nocy. Ankieta zakończy się pytaniem o prawdopodobieństwo polecenia szpitala.
Wszyscy ankieterzy są wpisani do bazy, dzięki czemu w razie wątpliwości możliwe będzie m.in. potwierdzenie ich tożsamości na infolinii NFZ (800 190 590).
Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że pacjent został poproszony o ocenę świadczenia, które nie miało miejsca, powinien zakończyć rozmowę oraz skontaktować z centralą NFZ. Może to bowiem wynikać z pomyłki w numerze telefonu. Fundusz prosi również o kontakt w razie jakichkolwiek innych wątpliwości związanych z zachowaniem ankieterów.