Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1566 i 1918). Jak wskazują jego autorzy, zaproponowane rozwiązanie to odpowiedź na postulaty kierowane przez krajowych konsultantów.
I tak zrealizowany w projekcie postulat środowiska gastroenterologicznego polega na umożliwieniu lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej zrobienie specjalizacji w dziedzinie transplantologii.