Pediatra będzie mógł zostać dziecięcym psychiatrą – w krótszym i uproszczonym trybie. Natomiast lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii będzie mógł odbyć szkolenie w dziedzinie transplantologii.

Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1566 i 1918). Jak wskazują jego autorzy, zaproponowane rozwiązanie to odpowiedź na postulaty kierowane przez krajowych konsultantów.
I tak zrealizowany w projekcie postulat środowiska gastroenterologicznego polega na umożliwieniu lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej zrobienie specjalizacji w dziedzinie transplantologii.
Z kolei pediatrzy będą mogli odbyć szkolenie w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie. To oznacza, że będzie ono krótsze – dzięki uwzględnieniu posiadanej już przez pediatrów wiedzy.
Powodem skrócenia ścieżki kształcenia specjalistycznego jest niedobór specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży uwypuklony jeszcze bardziej przez pandemię. Jednak o zbyt małej liczbie lekarzy tej specjalności mówi się od lat. Obecnie wykonujących zawód psychiatrów dziecięcych jest zaledwie 493 (dla porównania specjalistów w dziedzinie psychiatrii jest 4397, ale ich również jest zbyt mało). Nawet przy założeniu, że system wsparcia psychicznego dla dzieci (który jest obecnie reformowany) powinien się opierać na psychologach i terapeutach, a dzieci w tej chwili zbyt często kierowane są do lekarzy, i tak jest ich stanowczo za mało. Sytuacji nie zmienia to, że psychiatria dziecięca jest już od lat dziedziną priorytetową (czyli wybierające ją osoby dostają wyższe wynagrodzenia). Lekarzy zniechęcają przede wszystkim trudne warunki pracy, psychiatria jest bowiem niedofinansowana, a przez niedobór specjalistów ci nieliczni są przeciążeni obowiązkami. Z tych m.in. przyczyn w ostatnich tygodniach wypowiedzenia złożyło pięciu z sześciu psychiatrów dziecięcych pracujących na oddziale młodzieżowym w stołecznym Instytucie Psychiatrii i Neurologii, co postawiło pod znakiem zapytania jego dalsze funkcjonowanie (a to jeden z pięciu takich oddziałów na Mazowszu i Podlasiu – działają dwa dziecięce i trzy młodzieżowe).
Start pierwszego szkolenia gastroenterologów dziecięcych pretendujących do uzyskania specjalizacji w dziedzinie transplantologii oraz pediatrów pragnących zostać psychiatrami dziecięcymi jest planowany po zakończeniu wiosennego postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt na etapie konsultacji społecznych