W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie trwa w piątek spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Rozmowy dotyczą m.in. perspektywy wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na przyszły rok.

W spotkaniu uczestniczą m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister w tym resorcie Piotr Bromber, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman, reprezentacja OPZZ i przedstawiciele Pracodawców RP i Polskiej Federacji Szpitali.

Protestujący w białym miasteczku poinformowali, że nie wezmą udziału w spotkaniu zespołu trójstronnego. Jednocześnie podkreślili, że jedynie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia może zadecydować o zakończeniu protestu.

Na kilku spotkaniach przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i komitetu w Centrum "Dialog" strony nie doszły do porozumienia. Resort zdecydował, że rozmowy będą prowadzone na zespole trójstronnym, w którym są m.in. związki zawodowe i pracodawcy.

Minister Niedzielski mówił w poniedziałek w Gdańsku, że na forum zespołu przedstawione zostaną m.in. warunki, które zaproponowano komitetowi protestacyjnemu.