W czwartek w Senacie omawiane było sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz do związanych z nią ustaw. Komisja zaproponowała jedną poprawkę do samego projektu budżetu.

„Do nowelizacji ustawy budżetowej proponujemy wprowadzenie jednej poprawki, która pokazuje priorytety Komisji. Chodzi o zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę zdrowia o 6,3 mld zł” – powiedział Kazimierz Klejna (KO), przewodniczący KBiFP, i senator sprawozdawca projektu.

Reklama

W czasie debaty padło pytanie, z jakich środków mają pochodzić pieniądze, które Komisja chce przeznaczyć na zdrowie.

„Są to środki na modernizację sił zbrojnych, a dokładnie na zakup czołgów Abrams. Ministerstwo Finansów wskazywało, że dodatkowe wydatki zapisane w nowelizacji budżetu są wydatkami prorozwojowymi. Tymczasem wydatek na zakup tego uzbrojenia nie przyczynia się do większej dynamiki gospodarczej, bo te środki wypłyną za granicę. Dzisiaj priorytetem powinna być służba zdrowia” – powiedział Kazimierz Klejna.

Zgłoszony został także wniosek mniejszości o przyjęcie projektu nowelizacji ustawy budżetowej bez poprawek.

Senator Klejna mówił także o poprawce do projektu ustawy okołobudżetowej, dotyczącej tzw. wydatków niewygasających.

„Jest kwestia zwiększania środków niewygasających. Praktyka pokazuje, że środki budżetowe powinny być wydatkowane i rozliczone do końca marca następnego roku. Obecna praktyka wydłuża ten okres do końca listopada. To oznacza, że ten budżet jest w dużej części budżetem dwuletnim. Zaproponowaliśmy poprawkę, na mocy której te środki były widoczne w sprawozdaniach finansowych rządu i żeby odpowiednie informacje były przekazywane parlamentowi i NIK” – powiedział Klejna.

Dodał, że tworzony w ramach nowelizacji budżetu fundusz nagród dla osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych również stanowi wydatek niewygasający.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).