Możliwości technologii medycznych stwarzają wiele szans na opracowywanie nowych terapii najpowszechniejszych chorób.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum chce wykorzystać dotychczasowe doświadczenia aby badać i projektować nowe formy terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Powstanie w tym celu innowacyjny ośrodek mieszczący się na terenie obecnego Kampusu Medycznego Prokocim. Projekt o nazwie „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD)” został także wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej (inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki w Polsce). Projekt dostał dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln. zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.2 – Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski.
Utworzenie tej jednostki stanowi połączenie sił trzech wydziałów UJ - Collegium Medicum: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu. Scentralizuje ich pracę w jednym ośrodku naukowym - wyjaśnia prof. dr hab. Rafał Olszanecki przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne. Kampus będzie miał także bliski dostęp do szpitali uniwersyteckich.
Układ laboratoriów podyktowany jest charakterem badań prowadzonych w biomedycynie. Pracownie poświęcone będą m. in analizie genomu i genetyce chorób, obrazowaniu (szczególnie w obszarze badań podstawowych z najnowocześniejszą aparaturą w Polsce z wykorzystaniem technologii MRI/PET), farmakokinetyki i wstępnych badań toksykologicznych oraz analiz in silico.
– Całkowitą nowością będzie Laboratorium Badania Funkcji Życiowych, które zajmie się głównie tworzeniem i naukową weryfikacją różnego rodzaju procedur fizjoterapeutycznych stosowanych w terapii i rehabilitacji pacjentów – podkreśla dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
– Aparatura umożliwi badanie zarówno nowych substancji o potencjale leczniczym, jak również patofizjologii chorób związanych z wiekiem – opisuje prof. dr hab. Marek Sanak, Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej. – Realne będzie przeprowadzanie unikatowych farmakologicznych procedur badawczych, które polegają na projektowaniu leku: m.in. sprawdzaniu przyswajalności substancji, jej dystrybucji w organizmie, potencjalnej toksyczności i wpływie na narządy. Pozwoli to przewidzieć działanie preparatów bez konieczności badań na zwierzętach – dodaje Profesor.
Naukowcy mają nadzieję, że Centrum stanie się rozpoznawanym ośrodkiem na mapie Europy i stworzy nowe możliwości dla odkryć w dziedzinie terapii, które będą całkowicie polskimi pomysłami o dużym potencjale do wprowadzenia na rynek. Wiele z prowadzonych obecnie badań Uczelni będzie mogło być kontynuowanych w CDT-CARD. Ośrodek ma stanowić swoisty „rdzeń” działań dla wszystkich przedsięwzięć naukowych, jakie będą toczyły się na kampusie medycznym i wytworzyć potencjał wdrożeniowy dla opracowywanych metod.
Centrum będzie się mieścić w nowoczesnym budynku badawczym, którego ukończenie planuje się w 2024 roku. Twórcy ośrodka liczą na poszerzenie współpracy międzynarodowej i rozwijanie usług komercyjnych, dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Zapewni dostęp do zaplecza wielu pracownikom naukowym, technicznym, oraz studentom, magistrantom i doktorantom.
Jakub Maksymowicz
ikona lupy />
foto: materiały prasowe