Zapraszamy raz jeszcze komitet protestujący do uczestnictwa w dyskusji, w tym dyskusji o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, o ścieżce wzrostu tych wynagrodzeń – przekazał PAP rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, nawiązując do planowanego w czwartek posiedzenia zespołu trójstronnego.

Pierwotnie posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia planowano w czwartek, 16 września, o godz. 10.00, stacjonarnie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. MZ deklarowało, że w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w posiedzeniu, będzie możliwość udziału online.

Finalnie godzinę spotkania zmieniono na 12.15. "Zespół zaczynie się o godz. 12.15. Został przesunięty z godz. 10.00 z uwagi na temat zdrowia na plenarnym posiedzeniu Sejmu o godzinie 11.15, na którym będzie minister Adam Niedzielski" – wyjaśnił w rozmowie z PAP Andrusiewicz.

"Uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego to jasna deklaracja, wskazująca na chęć prowadzenia dialogu o zmianach w ochronie zdrowia. Rezygnacja z uczestnictwa to również pewna deklaracja, niestety bardzo negatywna" – stwierdził rzecznik.

"Zapraszamy raz jeszcze komitet protestujący do uczestnictwa w dyskusji, w tym dyskusji o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, o ścieżce wzrostu tych wynagrodzeń" – dodał Andrusiewicz.

Posiedzenie poświęcone będzie tematyce nakładów na zdrowie oraz wynagrodzeń. W planie ma znaleźć się m.in. informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat przebiegu wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zespół ma się też zapoznać z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia na temat realizacji polecenia Ministra Zdrowia w sprawie jednorazowego świadczenia dodatkowego w wysokości 5 tys. zł

dla pracowników niemedycznych za pracę w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARSCoV-2.

Omawiana ma być też m.in. ścieżka wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w kontekście nakładów na zdrowie przewidzianych w tzw. "ustawie 7 proc. PKB".

Przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego chcą rozmów z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Nie przyszli we wtorek na spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Przedstawiciele komitetu nie przyszli również na środowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Odpowiedzialną za dialog społeczny w Kancelarii Prezydenta RP minister Bognę Janke komitet zapraszał na swoje środowe spotkanie w siedzibie Forum Związków Zawodowych.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłyby ogromny. Realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie – stwierdził w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego resort chce jednak rozmawiać o ewentualnych realnych podwyżkach i ewentualnej mapie drogowej podwyżek na przyszłe lata.

"Białe Miasteczko 2.0" powstało 11 września po sobotniej, ogólnopolskiej manifestacji pracowników ochrony zdrowia. Namioty i stoiska znajdują się w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.