Blisko połowa ankietowanych pracodawców w Europie uważa stres za kluczowy problem w firmach, a 65 proc. potwierdza, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się priorytetem - wynika z badania przytoczonego z okazji przypadającego na 8 września Światowego Dnia Wellbeingu.

Jak przekazano w informacji Benefit Systems, blisko połowa pracodawców w Europie, biorących udział w badaniu Great Place to Work (Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook), uważa stres za kluczowy problem w ich organizacjach, a 65 proc. z nich potwierdza, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się strategicznym priorytetem.

Zwrócono uwagę, że pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz obniżyła poziom dobrostanu pracowników. "W Światowy Dzień Wellbeingu, obchodzony 8 września, warto zwrócić uwagę na działania zapewniające pracownikom realne wsparcie, poczucie wartości pracy i wpływu na jej przebieg, a także odpowiednie wsparcie w obszarze zdrowia psychofizycznego" - stwierdzono.

Jak przyznał cytowany w informacji psycholog zdrowia, wykładowca SWPS Mateusz Banaszkiewicz, w pandemii, kiedy łączyliśmy pracę zdalną z obowiązkami domowymi, szukaliśmy rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie. "Jedzenie na wynos, szybkie przekąski, a nawet zajadanie pandemicznego stresu spowodowało zmniejszenie liczby zachowań prozdrowotnych oraz znaczący wzrost wagi wielu z nas, według badań średnio o 5,7 kilograma" - wskazał.

Według przytoczonych w informacji wyników badania MultiSport Index dot. wpływu aktywności fizycznej na motywację i efektywność w pracy obniżanie w firmie priorytetu dla działań w tym zakresie może doprowadzić do spadku produktywności pracowników i utraty dobrego wizerunku pracodawcy. Z kolei badanie AON „Global Wellbeing Survey 2021” wskazuje, że 50 proc. firm traktuje zaangażowanie pracowników jako ważny wskaźnik oceny swojego biznesu.

Ponadto, zgodnie z MultiSport Index, 60 proc. ankietowanych pracowników potwierdziło, że oczekuje od pracodawców zwiększenia zaangażowania w zakresie wspierania zdrowia i aktywności fizycznej załogi. Opinię tę najczęściej wyrażają osoby pracujące w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 250 osób. Według Banaszkiewicza 41 proc. ćwiczących Polaków uważa, że aktywność fizyczna niweluje stres związany z pandemią.

Powołując się na Global Wellbeing Survey 2021 zaznaczył, że od początku pandemii wielu pracowników odczuło problemy związane ze zdrowiem psychicznym, w tym spadkiem produktywności - 42 proc. pracowników doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, 28 proc. ma problemy z koncentracją w pracy, 20 proc. potrzebuje więcej czasu na realizację obowiązków zawodowych, a 15 proc. odczuwa problemy z rozumowaniem i podejmowaniem decyzji.

Zdaniem cytowanej w informacji Emilii Rogalewicz z zarządu Benefit Systems organizacje zmieniły się tak samo jak nasz styl życia, potrzeby i oczekiwania, a także sposoby na funkcjonowanie w ramach pandemicznych obostrzeń. "Z naszych analiz wynika, że potrzebne są elastyczne i dostępne 24/7 rozwiązania dla pracowników zarówno wyjątkowo aktywnych fizyczne, jak i stroniących od nadgodzin na siłowni" - stwierdziła.

Jak wynika z przytoczonego badania Kapitał Zdrowie, 2 na 5 decydentów w polskich firmach uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników, podobnie jak budowanie ich odporności fizycznej oraz psychicznej.