Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system Państwowego Ratownictwa Medycznego dodatkowo 62 mln zł – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu podał resort zdrowia na Twitterze.

Mamy zapewnienie w postaci projektu ustawy uchwalonego przez Sejm, że nakłady finansowe na system opieki zdrowotnej będą w najbliższych latach systematycznie rosły – zapewnił minister. Dodał, że "ta granica 7 proc. PKB, która została wyznaczona dla roku 2027, to jest perspektywa zwiększania wydatków i nakładów na system opieki zdrowotnej".

Niedzielski zaznaczył, że od 1 lipca br. wprowadzona została regulacja minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej (łącznie to jest efekt około 2-3 mld zł w tym półroczu), która zwiększa wynagrodzenia różnych grup zawodowych pracujących w sektorze medycznym.

Z raportów Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na tej regulacji wynagrodzeń skorzystało blisko 250 tys. osób pracujących w sektorze medycznym – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i inne zawody.

"Mamy takie informacje, że z tej ustawy skorzystało blisko 100 tys. pielęgniarek i położnych, czyli blisko połowa stanu zatrudnienia w tym zawodzie" – poinformował minister. "Niemniej, część z ratowników (w zasadzie prawie połowa) nie była objęta tymi regulacjami, ponieważ nie pracują w formie zatrudnienia, tylko pracują w ramach umów kontraktowych, czyli umów cywilnoprawnych" – dodał.

"Dlatego też zleciłem Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji na nowo wyszacować, tzw. cenę dobokaretki, to jest wycena, która ma na celu docenić tą grupę pracowników medycznych – ratowników, którzy pracują w takiej formie zatrudnienia kontraktowej" – podsumował Niedzielski.