Prezydent z uwagą śledzi protest środowiska medycznego i wsłuchuje się w prezentowane postulaty. Wkrótce planowane jest spotkanie wysokiej rangi urzędnika Kancelarii Prezydenta - informuje Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda od początku swojej kadencji skupia swoja uwagę i zainteresowanie wokół problemów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Pomimo faktu, iż zgodnie z przepisami Konstytucji RP ( art. 146) kwestie te nie należą do bezpośrednich prerogatyw i kompetencji głowy państwa Prezydent podejmował wiele aktywności zmierzających do usprawnienia funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Prezydent z uwaga śledzi protest środowiska medycznego i wsłuchuje się w prezentowane postulaty. Wkrótce planowane jest spotkanie wysokiej rangi urzędnika Kancelarii Prezydenta ( w randze ministra), odpowiedzialnego za dialog społeczny z delegacja strajkujących.