Najważniejsza z nich, zakłada możliwość zwrotu kosztów leczenia w innych krajach Unii Europejskiej od chwili wejścia w życie Dyrektywy Transgranicznej, a nie z chwilą wejścia w życie ustawy. Poprawka ta została zgłoszona przez rząd i zaakceptowana przez komisję. - To jest taka reakcja na sygnały, które napływały od pacjentów i od różnych środowisk, że trzeba tą sprawę uregulować - powiedziała IAR senator Helena Hatka z PO, sprawozdawca ustawy. Dodała, że dyrektywa obowiązuje od 25 października 2013 roku.

Od chwili wejścia w życie Dyrektywy Transgranicznej do 22 sierpnia tego roku do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły 84 wnioski o zwrot kosztów leczenia, głównie zaćmy, na łączna kwotę prawie 2 milionów złotych.