Podział zostanie taki sam, jak zapisany w pierwszych założeniach reformy przedstawionej pod koniec maja. Będą dwie „dobre”, zielone kategorie, czyli A i B, oraz czerwone, wymagające poprawy – C i D. Jak się dowiedzieliśmy, kategorie będą przyznawane na trzy lata, ale placówki będą miały możliwość ich zmiany wcześniej.
Kategorie szpitali będą wyznaczane przede wszystkim według kryteriów ekonomicznych, nie ma na razie bezpośredniego powiązania z jakością świadczonych tam usług. – Będziemy skupiać się przede wszystkim na wskaźnikach finansowych, bo nie mamy dziś dobrych wskaźników jakościowych – tłumaczył podczas jednej z sejmowych komisji zdrowia poświęconej reformie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Placówka mająca największe kłopoty ze spłatą zobowiązań wymagalnych będzie typowana do przeprowadzenia działań naprawczych przez nowo utworzoną Agencję Rozwoju Szpitali. Na razie nie wypracowano konkretnych kryteriów, te znajdą się w osobnym rozporządzeniu do ustawy.