Trzecią dawkę szczepionek mRNA stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo zaznaczyło, że "aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen".

"Mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, możliwe jest podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez MZ.

Wymieniono siedem grup osób: "otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha), z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek".

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

"U osób wieku powyżej 18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), zaś u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech" - wskazało ministerstwo.

W komunikacie zaznaczono, że "zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów".

Poinformowano, że "do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie". Wskazano, że "w sytuacji, jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA". "Zalecenie to dotyczy osób od 18 roku życia" - dodano.Podkreślono, że "nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19"

Wyjaśniono, że "przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię".

Wskazano, że "jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę".

"Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie" - czytamy w komunikacie. Dodano, że "nie zaleca się także wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie".

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania dla osób uprawnionych, lekarz może wystawić skierowanie samodzielnie. "Wystawienie przez lekarza skierowania na dodatkową (trzecią) dawkę dla osób spoza ww. grup pacjentów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność lekarza" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że wymagania dla osób kwalifikujących i wykonujących szczepienia są takie same, jak w przypadku każdego innego szczepienia przeciwko COVID-19. "W przypadku wątpliwości punkt szczepień może skonsultować się z odpowiednim specjalistą" - zaleciło MZ.