W Komisji Europejskiej ruszyły prace przygotowawcze w tej sprawie. Za przeprowadzenie procesu odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE). Konsultacje społeczne mają ruszyć w II. kw. 2023 r., a data przyjęcia nowych przepisów planowana jest na I kw. 2024 r.
Wśród oficjalnych celów, jakie przyświecają inicjatorom zmian, jest ustalenie jednolitych ograniczeń obowiązujących w całej UE. Pozwoli to przedsiębiorcom wprowadzać produkty w niezmienionym składzie we wszystkich państwach członkowskich. Innym argumentem jest chęć ustanowienia dawek substancji, które będą możliwie bezpieczne dla konsumentów. Nieoficjalnie mówi się jednak także o chęci ukręcenia głowy biznesom producentów, którzy dodają do swoich towarów tak dużo witamin i składników mineralnych, że powinny one w zasadzie być traktowane nie jak żywność, lecz jako produkty lecznicze.