Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji i rozwój telemedycyny zakłada plan wdrożenia nowych technologii medycznych. Ma on wspierać pracę kadry medycznej w celu zapobiegania chorobom, ich diagnostyki i leczenia – wynika z odpowiedzi resortów rozwoju, zdrowia i Agencji Badań Medycznych na interpelację grupy posłów.

Wdrożenie tych rozwiązań ma odbywać się w latach 2021–2027 w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze z nich ma importować dane pochodzące z urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub te związane z trybem życia bezpośrednio do Internetowego Konta Pacjenta. W ramach drugiego rozwiązania przewiduje się przetwarzanie wykonanych przez pacjenta badań w celu wyszukiwania zmian nowotworowych i wskazań do wykonania dodatkowych badań. Po dokonaniu analizy system ma generować raport i zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu o zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Na podstawie tych informacji będzie on mógł podjąć dalsze decyzje.
Pieniądze na telemedycynę przewiduje też Norweski Mechanizm Finansowy 2014–2021. Obecnie w jego ramach są wypracowywane modele postępowania w siedmiu obszarach (m.in. kardiologii, psychiatrii, położnictwie, opiece paliatywnej). Mają być one testowane w ramach pilotaży w latach 2020–2024.
ABM wskazała, że w 2020 r. zawarła 44 umowy na badania w zakresie nowoczesnych technologii medycznych na łączną kwotę 523 mln zł. Na 2021 r. zaplanowała przeprowadzenie pięciu postępowań konkursowych. W trzech zakończono już nabór (m.in. opracowanie nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich oraz psychiatrii i neurologii), w jednym wnioski są wciąż przyjmowane (rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA), a uruchomienie ostatniego jest planowane na III kw. 2021 r. (niekomercyjne badania kliniczne dotyczące profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych).
Interpelacja
nr 25024 w sprawie wsparcia tworzonych w Polsce technologii medycznych