Wdrożenie tych rozwiązań ma odbywać się w latach 2021–2027 w ramach m.in. Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze z nich ma importować dane pochodzące z urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub te związane z trybem życia bezpośrednio do Internetowego Konta Pacjenta. W ramach drugiego rozwiązania przewiduje się przetwarzanie wykonanych przez pacjenta badań w celu wyszukiwania zmian nowotworowych i wskazań do wykonania dodatkowych badań. Po dokonaniu analizy system ma generować raport i zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu o zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Na podstawie tych informacji będzie on mógł podjąć dalsze decyzje.
Pieniądze na telemedycynę przewiduje też Norweski Mechanizm Finansowy 2014–2021. Obecnie w jego ramach są wypracowywane modele postępowania w siedmiu obszarach (m.in. kardiologii, psychiatrii, położnictwie, opiece paliatywnej). Mają być one testowane w ramach pilotaży w latach 2020–2024.