Reklama
Radiologiczne badanie OCT, czyli koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych lub obwodowych, już w 2015 r. została uznana za wzorcową procedurę radiologiczną w obwieszczeniu ministra zdrowia z 10 listopada 2015 r. (Dz.Urz. Ministra Zdrowia poz. 78). Obecny projekt zakłada włączenie jej do koszyka świadczeń gwarantowanych.
Druga zmiana jest efektem wniosków wyciągniętych z raportu Naczelnej Izby Kontroli pt. „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń”. Wskazano w nim, że najwięcej pacjentek doświadczających niepowodzeń położniczych skorzystało z pomocy psychologa na oddziałach ginekologiczno-położniczych o trzecim poziomie referencyjnym (czyli w szpitalach klinicznych zajmujących się ciążą wysoko zagrożoną). Kobiety hospitalizowane w pozostałych szpitalach nie otrzymały wsparcia psychologicznego w wystarczającym stopniu albo nie udzielono im go wcale. Z tego względu autorzy projektu wprowadzili wymóg zatrudnienia psychologa na co najmniej pół etatu we wszystkich oddziałach ginekologiczno-położniczych.
– To z pewnością krok w dobrą stronę. Wprowadzenie tego przepisu spowoduje, że kobieta będzie miała prawo do konsultacji psychologicznej, a szpital będzie miał obowiązek ją zapewnić – podkreśla Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych