Takie zmiany wprowadza projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Jest on na etapie konsultacji. Projekt zakłada m.in. dobrowolną akredytację i obowiązkową autoryzację podmiotów leczniczych. Autorzy podkreślają, że chodzi o wprowadzenie całkiem nowego modelu akredytacji szpitali.

Już nie centrum