Zakończył się etap konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przypomnijmy, regulacja wprowadza możliwość uzyskania kredytu na studia medyczne (pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa) z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznych placówkach opieki zdrowotnej (potocznie nazywanego lojalką).
O założeniach nowelizacji pisaliśmy w tekście „Kredyt na studia medyczne trzeba będzie odpracować”, DGP nr 43/2021.