Przegląd lekowy ma być pierwszym etapem wprowadzania opieki farmaceutycznej. Resort zdrowia chce sprawdzić to rozwiązanie w krótkim pilotażu, by później w pełni je wdrożyć.

– To główny element, który jest najistotniejszy i najszybciej przeniesie efekt dla pacjentów – mówił wiceminister Maciej Miłkowski na wczorajszym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia. Jak dodał, chodzi o przegląd m.in. dla pacjentów z wielochorobowością, którzy używają dużo leków, niekiedy ich nadużywają.
Poinformował, że jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie, który w tym tygodniu ma trafić do prekonsultacji. – Ma to być roczny pilotaż, żeby szybko można było ten element przenieść do normalnego funkcjonowania – dodał.
Kolejne grupy usług dostępnych w aptekach również mają być w ten sposób testowane i stopniowo wprowadzane do systemu świadczeń finansowanych ze środków publicznych.