Obszarami, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii, są profilaktyka (badania przesiewowe), rehabilitacja onkologiczna oraz diagnostyka (nowe rozporządzenie onkologiczne).

Oprac. Agata Szczepańska