W ramach rehabilitacji po COVID-19 oferowana będzie również pomoc psychiatryczna. Na polecenie ministra zdrowia NFZ zmienił zarządzenie w tej sprawie.

Chodzi o nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uzupełnia ono program rehabilitacji postcovidowej o rehabilitację psychiatryczną.
Będzie trwała od czterech do ośmiu tygodni, przy czym rozpoczęcie musi nastąpić w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Celem jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym. Rehabilitacja będzie realizowana przez placówki posiadające umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w trybie stacjonarnym. Fundusz zapłaci za to 246 zł (za tzw. osobodzień).
Rehabilitacja postcovidowa może się odbywać w trybie ambulatoryjnym, czyli np. w gabinecie fizjoterapii, stacjonarnym – np. w uzdrowisku, a także w domu. Z tej ostatniej mogą skorzystać osoby, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Przeznaczona jest m.in. dla pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Konieczne jest skierowanie, wystawiane pacjentowi przez lekarza (w oparciu o określone wskaźniki), po zakończeniu leczenia.
Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Wśród najczęściej występujących są zaburzenia lękowe i depresyjne.