Od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej. Wcześniej takie limity zniesiono przy pierwszej wizycie w poradniach endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej.

Zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów to jeden z pięciu punktów zapowiadanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego planu odbudowy zdrowia Polaków.

Poradnie specjalistyczne, które są finansowane z NFZ w ryczałcie (ponad 580 w całym kraju) będą mogły od 1 lipca przyjąć każdego pacjenta i mieć zagwarantowane, że będą miały za zrealizowane świadczenie zapłacone w pełnej wysokości. Bezlimitowe świadczenia dotyczą świadczeń wyłączonych z ryczałtu, udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz niektórych świadczeń w ramach sieci kardiologicznej.

Taka zmiana ma ułatwić dostęp pacjentom do specjalistów, skrócić kolejki.

Wcześniej pacjenci mogli już korzystać bez limitów z rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Limity nie obowiązywały przy pierwszej wizycie od marca 2020 roku również w czerech poradniach specjalistycznych - endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej. Dodatkowo w przypadku ortopedii bezlimitowo finansowano nagłe przypadki w AOS oraz świadczenia zabiegowe. W opiec AOS nie istnieje rejonizacja. Pacjent sam wybiera sobie dowolną placówkę medyczną, w której chce odbyć wizytę.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na opiece nad pacjentami, którzy nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Ministerstwo Zdrowia w dokumencie "Zdrowa przyszłość" podało szczegóły dotyczące placówek AOS w Polsce. Wskazało, że najwięcej przychodni oraz praktyk lekarzy i lekarzy dentystów zlokalizowanych było na terenie województwa mazowieckiego (3,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim, lubuskim i świętokrzyskim – po 0,8 tys. Zauważyło, że w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano spadek pacjentów, którzy korzystają z tej formy opieki. Dane pokazały, że w 2019 lekarze w AOS przyjęli 17,1 mln pacjentów w ramach 81,1 mln wizyt, a w 2015 roku było to odpowiednio - 17,9 mln pacjentów i 86,2 mln wizyt.

"Przeciętnie powyżej trzech miesięcy oczekiwania w lutym 2020 r. mieli przed sobą pacjenci w stanie stabilnym chcący skorzystać z poradni endokrynologicznej (311 dni), kardiologicznej (151 dni), okulistycznej (139 dni), urologicznej (105 dni) oraz neurologicznej (96 dni). Natomiast ponad dwa miesiące musieli czekać pacjenci zakwalifikowani jako przypadki pilne do poradni endokrynologicznej(142dni), diabetologicznej (96 dni), kardiologicznej (89 dni), neurologicznej (76 dni) oraz okulistycznej (68 dni)" - podało MZ.

NFZ w tym roku zaplanował wydać na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną ponad 6,2 mld zł, czyli o połowę mniej niż na podstawową opiekę zdrowotną (blisko 14 mld) i kilka razy mniej niż na leczenie szpitalne (47,5 mld).

Zniesienie limitów u specjalistów to jeden z elementów Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego na okres pocovidowy. Pozostałe rozwiązania obejmują Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, opiekę i rehabilitację pocovidową oraz program profilaktyki dla osób 40 plus.