Mniej miejsc dla przyszłych stomatologów, więcej na studiach niestacjonarnych, mniej na prowadzonych w językach obcych – to najważniejsze zmiany wprowadzane nowym rozporządzeniem określającym limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2021/2022.

Ogółem miejsc będzie więcej – o 654 – w stosunku do roku 2020/2021.
Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9029, w tym:
  • 5449 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim;
  • 1756 miejsc na studiach niestacjonarnych w języku polskim;
  • 1824 miejsc na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski.
Na kierunku lekarsko-dentystycznym miejsc ma być 1342, w tym:
  • 828 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim,
  • 228 miejsc na studiach niestacjonarnych w języku polskim,
  • 286 miejsc na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż polski.
Liczba miejsc dla przyszłych lekarzy – na studiach stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców – zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 346 (minister zdrowia zwiększył limit na podległych mu uczelniach o 50 miejsc, a minister nauki – o 296).
Z kolei liczba miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym nieco się zmniejszy – o pięć na studiach stacjonarnych, o 33 na studiach niestacjonarnych i o 28 na studiach w języku obcym. Nie jest to jednak powód do niepokoju, ponieważ samorząd lekarski od co najmniej kilku lat zwraca uwagę, że stomatologów mamy obecnie wręcz nadmiar.
Znacznie zwiększy się natomiast, w stosunku do ogólnej liczby miejsc, limit dla przyszłych lekarzy na studiach niestacjonarnych w języku polskim – o 517 miejsc (biorąc pod uwagę kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, przybędą 484 miejsca). Przypomnijmy, że resort planuje wprowadzić kredyty na takie studia z opcją umorzenia w zamian za odpracowanie (projektowaną nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Lekarze obawiali się, że to wstęp do zwiększania liczby miejsc na studiach płatnych, kosztem bezpłatnych.
Zmniejszy się limit na studiach w języku innym niż polski – łącznie o 171 miejsc (w tym o 143 miejsca dla lekarzy). Jest to zgodne z apelami środowiska; często wskazuje się, że na tym rodzaju studiów kształci się lekarzy „na eksport” – zwykle bowiem osoby, które je ukończyły, Polacy i obcokrajowcy, planują pracę za granicą.
Jak podkreślają autorzy projektu, limity na studia stacjonarne w języku polskim uwzględniają zarówno miejsca dla obywateli polskich, jak i dla cudzoziemców podejmujących kształcenie na podstawie m.in. umów międzynarodowych, decyzji ministra czy rektora. Ci ostatni to głównie osoby polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej. Niewykorzystane przez nich miejsca zwiększają ogólny limit na studiach stacjonarnych w języku polskim.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, od roku 2014/2015 do 2021/2022 limit miejsc w uczelniach medycznych zwiększył się z 6784 do 10 371, czyli w sumie o 3587 miejsc.
Uczelni kształcących przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów jest 22 (w tym dziewięć nadzorowanych przez ministra zdrowia).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji