Oddziały wojewódzkie NFZ od wczoraj przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień. Aplikację można złożyć elektronicznie. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia.
Zgłaszać mogą się apteki ogólnodostępne, które mają aktywny status w Rejestrze Aptek. Poza tym placówka musi być podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia, oraz zadeklarować używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji. Konieczne jest też spełnianie wymagań określonych przez ministra zdrowia w rozporządzeniach, m.in. lokalowych – czyli np. apteka musi dysponować odpowiednim pomieszczeniem i tak zorganizować proces szczepień, żeby nie zakłóciło to jej pracy.
Wnioski przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP, będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od wysłania aplikacji do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.