Lista wprowadza nowe leczenie usprawniające u pacjentów po udarze mózgu ze spastycznością kończyny górnej, poprawia dostępność do nowoczesnego leczenia osteoporozy u wszystkich pacjentów, którzy mają złamania osteoporotyczne. 

Dzięki zmianom więcej pacjentów będzie mogło korzystać z programów leczenia niedoborów odporności. Dotyczy to dorosłych, które wyszły z dzieciństwa z takimi niedoborami. W przypadku leczenia stwardnienia rozsianego istotne jest zniesienie ograniczenia czasu trwania terapii dla 2 leków stosowanych w tym programie. 

Na wykazie zabrakło jednak leków inkretynowych stosowanych w leczeniu cukrzycy. Rozczarowani są chorzy, którzy od lat czekają na refundację tych preparatów.