Minister zdrowia na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego potwierdził, że nie będzie zmiany struktury właścicielskiej lecznic, tylko możliwość interwencji rządowego pełnomocnika dla szpitali, które mają negatywny wynik finansowy. Nowością będzie też wprowadzenie „państwowego egzaminu dla menedżerów ochrony zdrowia”. To oznacza, że dyrektorem szpitala będzie mogła zostać tylko osoba, która zda ten egzamin albo posiadająca doktorat z zakresu zarządzania lub MBA.
Obok wprowadzenia zarządu komisarycznego resort zdrowia rozważał pełną centralizację poprzez przejęcie przez Agencję Rozwoju Szpitali lub utworzenie spółek zarządzających placówkami z dominującym udziałem skarbu państwa. W dwóch ostatnich wariantach samorządy straciłyby lecznice.