Już w lipcu może rozpocząć się pilotaż, który ma przetestować nowy model opieki nad pacjentami nałogowo używającymi nowych technologii. Program jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych – tym bardziej że problem ten pogłębił się w związku z pandemią.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – bo o nim mowa – zakłada, że potrwa on od 1 lipca br. do 30 czerwca 2023 r.
Resort zdrowia podkreśla, że w czasie pandemii, m.in. z powodu konieczności nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się czy alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu, problem cyfrowych uzależnień się zwiększył. – Więcej czasu na oglądanie filmów i seriali poświęcał prawie co drugi uczeń (47 proc.), zaś na granie w gry cyfrowe lub uprawianie e-sportu indywidualnie – prawie co trzeci (28 proc.), zespołowo natomiast co piąty (19 proc.) – wskazują w uzasadnieniu projektu jego autorzy, powołując się na badania z zeszłego roku. Tymczasem w Polsce nie ma poradni leczących pacjentów nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Dlatego opracowano dla nich nowe rozwiązania, które mają być sprawdzane w pilotażu.
W zakres oferowanych w jego ramach świadczeń włączono zarówno pomoc psychiatryczną, jak i leczenie uzależnień, a skorzystać z nich będą mogły dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, chodzące do szkoły, a także młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych. Pacjenci powinni posiadać rozpoznanie „innego zaburzenia nawyków i popędów”, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD.
Co istotne, pilotaż będzie można realizować również z wykorzystaniem systemów informatycznych. Resort tłumaczy to stanem pandemii i możliwością objęcia pacjenta kwarantanną czy izolacją. Jednocześnie jednak sposób udzielania świadczeń musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stąd decyzję o zastosowaniu środków telekomunikacyjnych osoba prowadząca terapię będzie mogła podjąć, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, obowiązujące zalecenia oraz sytuację epidemiczną.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach społecznych